Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

Το ζητούμενο για τον τουρισμό δεν είναι ένας ακόμα φορέας


ΔΕΝ ΜΑΘΑΜΕ δυστυχώς κάτι καινούργιο από την διαβούλευση για τον τουρισμό που διεξάγεται αυτή την περίοδο στο Επιμελητήριο της Αργολίδας.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της υφιστάμενης κατάστασης έδωσε τα ίδια συμπεράσματα με αυτά που γνωρίζουν και ζουν στο πετσί τους καθημερινά οι επαγγελματίες του τουρισμού: Ενώ είναι υψηλή η ποιότητα υπηρεσιών με την ύπαρξη αξιόλογων ξενοδοχειακών μονάδων και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, υπάρχουν προβλήματα με την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών φορέων, για την ανάδειξη της περιοχής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ είναι ο μέσος όρος της βαθμολόγησης να πέφτει χαμηλότερα, λόγω ακριβώς της απουσίας στρατηγικού σχεδιασμού, της έλλειψης συνεργασίας και της ελλιπούς χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων και κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις.

ΣΤΟΧΟΣ της διαβούλευσης είναι στο τέλος η δημιουργία ενός Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Αργολίδας. Ακούγεται καλό…

…ΟΜΩΣ το ζητούμενο δεν είναι πώς θα δημιουργηθεί ένα ακόμα όργανο για τον τουρισμό ή μία ακόμα τουριστική ιστοσελίδα δημοσίου φορέα. Το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά υπό την σκέπη του δημοσίου.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ έχει διδάξει ότι οι κάθε λογής επιτροπές, δημόσιοι φορείς και υπηρεσίες δημιουργούνται με μεγάλα οράματα και στόχους, αλλά τελικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποφέροντας τα ποθούμενα αποτελέσματα. Ο δημόσιος φορέας πρέπει να έχει μόνο την εποπτεία και τον συντονισμό των ιδιωτικών τουριστικών φορέων.

ΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ κάποιος δημόσιος φορέας να αποκτήσει τον έλεγχο του τουρισμού σε κάποια περιφερειακή ενότητα ή σε όλη την Περιφέρεια παρακάμπτοντας τους τουριστικούς φορείς της περιοχής και εμποδίζοντας την συμμετοχή τους, πιθανότατα θα αποτύχει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: